Meyer Rapaport

מנחות - דף ק: - פרק י"ב עד דף קי. - סיום מנחות

My Goal £1,250

Amount Raised £2,016

161%

A Message From:

Meyer Rapaport

בס"ד

Dear Friends and Family, עמו"ש

With fantastic memories and feedback of last year's Shas-A-Thon still suffusing the air, we embark on preparations for this years - our forth Shas-A-Thon. Torah learning is never a repeat performance, an echo, but always a vibrant, vital experience with far reaching effects, and I plan to be part of this year's event on Sunday the 26th of August, יום א' כי תבא ט"ו אלול תשע"ח at the Hilton London Metropole, once again in aid of A TIME. Together with my fellow learners, scholars and laymen alike, we will achieve the pinnacle of a Siyum HaShas in one place on one day.

For those unfamiliar with the superlative efforts of A TIME, here's a brief rundown. The organisation provides medical, financial, emotional and halachic support, to couples navigating the unpleasant byroads of infertility. With sensitivity and respect, they accompany many such pairs over the hurdles on their path, aiding and praying with them for positive outcomes.

Our efforts at the Shas-a-thon help A TIME's goals on the spiritual and financial fronts. I need your involvement to facilitate these accomplishments. Your sponsorship will make you a partner in the zechus of the learning and the zechus of the tremendous chessed done.

The kedusha and the achdus in such an undertaking are palpable and powerful. As a supporter, the bracha that resonates will be yours as much as mine. Thank you, on behalf of A TIME and myself, for opening your heart to our cause.

 

Sincerely yours,

Meyer Rapaport

My Donors and Comments

23

Aug

£641.00

ק''ק נופש ישראל

ו"מאיר" לעולם כולו וליושביו


מרוצה לקהל ה"ה הכהן שדעתו יפה
אורחים פורחי"ם ציפורי"ם סביב לשולחניך
ידך נטיה לכל ובפרט לקהילתינו הקדושה
רודף צדקה וחסד בגוף ובממון

 

האי גברא רבה עם מחשבות עמוקות, משוטט בין שתי עולמות, נוח לשמים ולבריות, כשעה אחר התפילה שפתותיו דובבות, בקי בהילכות מזומן, יודע איך לרצות העמים בתוך הגליות, נותן שבח לקל על כוסות י"ש ובירות, מחשובי רבני נופש ישראל בהאטעי נענדות, קונה בתוך חנות געיז ובנעינות,

 

הרה"ג הרב

 מאיר כהן ראפפורט

 שליט"א

 

שעכשיו חגר עוז במתניו להצטרף עם אחינו בני האשכנזים לסיים הש"ס

 

הקבה"ו יעזור שיזכה להמשיך ביתר שאת ויתר עז את פעולותיך הקדושים, ויזכה לרוות נחת מיוצאי חלציך, עד ביגא"צ

 

רבני וחסידי קהילה הקדושה האטעי נענדאז

 

 

אמל

של נופש ישראל

 

.י.ל

בעל הג' לשונות

 

.מ.ס

מגי"ש בקהילתינו

 

שאריק'ה 

בעל הכדור עם ר"ת

 

ראפ

סנדק מעומד

WHEN YOU FIND PEOPLE WHO NOT ONLY TOLERATE YOUR QUIRKS BUT CELEBRATE THEM WITH YOU, BE SURE TO CHERISH THEM. BECAUSE THOSE WEIRDOS ARE YOUR TRIBE!!!

23 Aug

Meyer Rapaport

23

Aug

£250.00

Y B Z Hoffman

Hatzloche Y B Z Hoffman

You're generosity is one of a kind...... Tizkeh Lemitzvos!! See you there....

24 Aug

Meyer Rapaport

22

Jul

£100.00

געציל

 

Thanks for your generous donation.... So privileged, proud and comforting to have as a breeder!!

23 Jul

Meyer Rapaport

23

Aug

£72.00

A spinker friend

Wishing you Hatzlocho

I would like to thank you from the bottom of my heart, but for you my dear friend there's no bottom. Tizkeh Lemitzvos!!!

24 Aug

Meyer Rapaport

26

Aug

£54.00

Meir Schreiber

Wishing you lots of Hatzlocha!

 

Thanks so much for your generous support. Tizkeh Lemitzvos!!

28 Aug

Meyer Rapaport

22

Aug

£50.50

Anonymous

לכבוד ידידי וידיד ד' וידיד כל בית ישראל

הצלחה מרובה

ובכל אשר תפנה תצליח בהצלחה ובסייעתא דשמיא

Thanks for your kind words, support and for the generous donation.

22 Aug

Meyer Rapaport

26

Aug

£50.00

Anonymous

Proud to have such a cousin like you 

Thanks for making it happen!!! Unbelievable how much you fit into one day..................... May Hashem repay you for all your good doings.

28 Aug

Meyer Rapaport

24

Aug

£50.00

Chananye Posen

 

22

Aug

£50.00

דוד ווייס ומשפחתו

 

Tizkeh Lemitzvos!!! Thanks for your generous support!!

23 Aug

Meyer Rapaport

22

Aug

£50.00

י י קערנקרויט

 

22

Aug

£50.00

M Weiss

 

Highly appreciate your generous donation and support. Tizkeh Lemitzvos!!

22 Aug

Meyer Rapaport

20

Aug

£50.00

גיסך יעקב הערש

הצלחה רבה

Tizkeh Lemitzvos!! How generous.

21 Aug

Meyer Rapaport

26

Aug

£36.00

Avrohom Shia Kraus

Wishing you Hatzlocho

What a surprise sponsor!!!!!!! Tizkeh Lemitzvos!!

28 Aug

Meyer Rapaport

26

Aug

£36.00

Anonymous

Feter Meir 

we are so proud of you, hatzlocha in all your endeavors.

Bassy and Yanky 

Thanks so much for showing me such kind support and sponsorship. You're the cutest.......................

26 Aug

Meyer Rapaport

23

Aug

£36.00

אלימלך פיליפ

 

What a great honour to have you as a sponsor...... Tizkeh Lemitzvos!!

24 Aug

Meyer Rapaport

23

Aug

£36.00

Mordechai Schneck

Wishing you Hatzlocho

Truly grateful for your special support!! See you there!!

23 Aug

Meyer Rapaport

22

Aug

£36.00

ע ד שניטצער

 

How wonderful to have your generous support!! Thanks

23 Aug

Meyer Rapaport

22

Aug

£36.00

Your Fav cousin

 

Don't expect to get what you give. Not everyone has a heart like you!!! Immensely appreciated! Thanks

23 Aug

Meyer Rapaport

22

Aug

£30.00

גיסך משה בעק ומשפחתו

 

Your התמדה & dedication to תורה has always been an inspiration!!! Thanks for your kind donation and support. Tizkeh Lemitzvos!

23 Aug

Meyer Rapaport

22

Aug

£25.00

Zalmy Matyas

Wishing you lots of Hatzlocho

Thanks for showing us such great support. Tizkeh Lemitzvos

22 Aug

Meyer Rapaport

26

Aug

£20.00

Shloime Ostreicher

 

Mazel Tov!! Loads and lots of nachas! May we hear Simchas by everyone bekarov!!!

28 Aug

Meyer Rapaport

21

Aug

£20.00

Meir Kernkraut

 

An honour to have you as a sponsor.

21 Aug

Meyer Rapaport

19

Aug

£20.00

M Bamberger

Wishing you Hatzlocho

An honour to be associated. Thanks.

Hats off to you!!!!! Tizkeh Lemitzvos! Thanks for your kind donation.

20 Aug

Meyer Rapaport

16

Aug

£20.00

גיסך אברהם שלמה

מאי"ר לבבות ישראל כן יאיר דרכך ובכל אשר תפנה תצליח

גיסך ידידך עוז 

אברהם שלמה

What an honour. Thanks for your support, as always!!

17 Aug

Meyer Rapaport

26

Aug

£18.00

Pinchez Grosz

 

May we able to support good causes and hear Besiros Tovos!! Much appreciated.

28 Aug

Meyer Rapaport

26

Aug

£18.00

Shimshi

Wishing you Hatzlocho

Thanks for you generous donation! Really nice and proud to have you as a sponsor. Tizkeh Lemitzvos!

28 Aug

Meyer Rapaport

26

Aug

£18.00

Lushfield

Wishing you Hatzlocho

Was good to see you there. Thanks for your donation.

28 Aug

Meyer Rapaport

26

Aug

£18.00

Ari Feferkorn

Wishing you Hatzlocho

How thoughtful....... Hope you enjoyed the whiskey. Lechaim!!!!

26 Aug

Meyer Rapaport

24

Aug

£18.00

Y B

Wishing you Hatzlocho

So nice to have you as a sponsor. Thanks

24 Aug

Meyer Rapaport

24

Aug

£18.00

Motty Grunwald

Wishing you Hatzlocho א כתיבה וחתימה טובה 

Pleased to have you as a sponsor! Thanks for the support.

24 Aug

Meyer Rapaport

23

Aug

£18.00

Yisroel Shulem Taub

Wishing you Hatzlocho

What a שכן טו"ב! Your support is highly appreciated. Tizkeh Lemitzvos!!

23 Aug

Meyer Rapaport

22

Aug

£18.00

זלמן לייב ומשפחתו

 

Thanks so much for your ongoing support!!

23 Aug

Meyer Rapaport

21

Aug

£18.00

Hershy Honig

ברכה והצלחה 

What a "special" sponsor. Your good doings are never ending.

22 Aug

Meyer Rapaport

21

Aug

£18.00

z s

Wishing you Hatzlocho

 

כתיבה וחתימה טובה

WOW! You are so thoughtful and generous in your donation and support.

21 Aug

Meyer Rapaport

17

Aug

£18.00

YCH

Wishing you Hatzlocho

Thanks so much for you kind donation and sponsorship! Much appreciated.

17 Aug

Meyer Rapaport