Yanki (Yakov Akiva) Stern

יומא - דף ב. - התחלה עד דף יב. - ומתקינין לו

My Goal £1,250

Amount Raised £14,163

1133%

A Message From:

Yanki (Yakov Akiva) Stern

בס"ד

Dear Friends and Family, עמו"ש

With fantastic memories and feedback of last year's Shas-A-Thon still suffusing the air, we embark on preparations for this years - our forth Shas-A-Thon. Torah learning is never a repeat performance, an echo, but always a vibrant, vital experience with far reaching effects, and I plan to be part of this year's event on Sunday the 26th of August, יום א' כי תבא ט"ו אלול תשע"ח at the Hilton London Metropole, once again in aid of A TIME. Together with my fellow learners, scholars and laymen alike, we will achieve the pinnacle of a Siyum HaShas in one place on one day.

For those unfamiliar with the superlative efforts of A TIME, here's a brief rundown. The organisation provides medical, financial, emotional and halachic support, to couples navigating the unpleasant byroads of infertility. With sensitivity and respect, they accompany many such pairs over the hurdles on their path, aiding and praying with them for positive outcomes.

Our efforts at the Shas-a-thon help A TIME's goals on the spiritual and financial fronts. I need your involvement to facilitate these accomplishments. Your sponsorship will make you a partner in the zechus of the learning and the zechus of the tremendous chessed done.

The kedusha and the achdus in such an undertaking are palpable and powerful. As a supporter, the bracha that resonates will be yours as much as mine. Thank you, on behalf of A TIME and myself, for opening your heart to our cause.

 

Sincerely yours,

Yanki (Yakov Akiva) Stern

My Donors and Comments

26

Aug

£5,000.00

Anonymous

 

23

Aug

£1,000.00

Anonymous

  • May Hashem help you should have the כוח to continue to do all the good things you do! No words for you! 

21

Aug

£1,000.00

I S

לכבוד הרב ר' יעקב עקיבה שליט"א

Keep up your amazing work 

20

Aug

£500.00

דוב בערל שטראה

יה"ר שתשרה שכינה בכל מעשי ידיך והצלחה מרובה בעבודתך הקדושה וזכותך תעמוד לעד

 המאחל בלונ"ח מוקירו ומכבדו דוב בערל שטראה

16

Aug

£500.00

S. & S. G

Wishing you much Hatzlocho

 

23

Aug

£360.00

Someone that deeply admires you.

Your constant devotion, and understanding every motion

Has enabled us to go through our journey, with the knowladge that we have someone to turn to.

 

הקב״ה should repay you for all your endevoures and we should only share besiros toivos

20

Aug

£360.00

Anonymous

לכבודו של הרב הגאון הצדיק ר' יעקב עקיבה שליט"א

יהי ד' אלוקיו עמו ובכל אשר תפנה תצליח

19

Aug

£360.00

Zishe Stern

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£250.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

 

29

May

£250.00

Pinchas Mordche Wosner

Brocho Vehatzlocho once again for the Heiliige event!

09

Oct

£200.00

א. י. ה.

 

21

Aug

£200.00

חיים עוזר לעוו

הצלחה רבה 

17

Aug

£180.00

P F

הצלחה רבה וסייעתא דשמיא בכל אשר תפנה! 

27

Jun

£180.00

Anonymous

With גרויס הכרת הטוב

21

Aug

£150.00

Y.S from US

yasher koach for helping us bring in our ''Yom Tov''!!!!!!!!!!!!!

27

Aug

£120.00

Anonymous

 

21

Aug

£120.00

ANONYMOUS

Wishing you Hatzlocho.

With much appreciation. 

13

Sep

£100.00

H K

 

24

Aug

£100.00

יצחק אהרן שטראה

ברכה והצלחה וכל טוב סלה

24

Aug

£100.00

M H

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£100.00

Hershy Scher

  • Wishing you Hatzlocho in your wonderful work

22

Aug

£100.00

B S

Yanki, only Hashem can repay a person like you who gives himself away  for others "100%"

20

Aug

£100.00

anonymous

Wishing you Hatzlocho

20

Aug

£100.00

Berish Klein

Wishing you Hatzlocho

19

Aug

£100.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

17

Aug

£100.00

Y K

 

15

Aug

£100.00

Oma Stern

  הצלחה רבה

לעילוי נשמת ר' שלום דוב בן ר' משה צבי ז"ל

 

 

13

Aug

£100.00

חברותא שלך בחבורת עץ החיים

 

הצלחה רבה מעומקא דליבא

 

09

Aug

£100.00

H K

ברכה והצלחה

13

Jun

£100.00

H. K.

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£94.00

נחום הייס

Wishing you Hatzlocho

23

Aug

£72.00

Your best friend Chaim Meir Miller

איך בין מקנא דיין עולם הבא!

20

Aug

£72.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

16

Aug

£72.00

יוסף פאלאטשעק ומשפחתו

Wishing you Hatzlocho

07

Aug

£72.00

S.C.G.

Pleasure working with you

 ברכה הצלחה וכל טוב

31

Jul

£72.00

Michoel Honig

Wishing you Hatzlocho in everything you do

29

Jun

£60.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£54.00

יואל אהרן גרין

Was a wonderful day. Thank you so much. 

26

Aug

£54.00

בונם מאנדל

אל מעלת כבוד דודי היקר באנשים ר יעקב עקיבא שליט"א        

 

 

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה וכל השפעות טובות

24

Aug

£54.00

Perfect Design

An honour working for someone so great! ב"ה מען האלט שוין דא 

couldnt put בס"ד on the corner here......................

24

Aug

£54.00

Your Chavruse

Wishing you Hatzlocho

21

Aug

£54.00

Hershy Honig

ברכה והצלחה 

20

Aug

£54.00

Berish Gross

א כתיבה וחתימה טובה אסאך הצלחה

26

Aug

£50.00

Yoel Koppel

Wishing you all the very best for the great work you do! Much Hatzlocho in everything!!! A Git Gebentshed Yur.

Family Y. Koppel.

26

Aug

£50.00

Meyer Rapaport

You're second to none 

Wish there were a few more like you around 

24

Aug

£50.00

Yanky Bard

Its so amazing to be around you. I'v got so much to learn from you, you keep me going 

Thanks for all your support!!!

23

Aug

£50.00

אלימלך פיליפ

 

22

Aug

£50.00

Mordechai Stern

הצלחה רבה פאר די גאנצע טאג  און די אלעע זכותים זאלען די ביישטיין צי האבען כל מילי דמיטב  

פון דיין ברידער מרדכי 

לעילוי נשמת ר ' שלום דוב בן ר' משה צבי ז"ל 

17

Aug

£50.00

avrohom reiner

Wishing you Hatzlocho

 

27

Jun

£50.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

13

Sep

£36.00

Anonymous

 

26

Aug

£36.00

Anonymous

Wishing you Hatzloch may you always be the right shaliach 

26

Aug

£36.00

Fam Ungar

Mazel tov

Hatslocho Rabbo Eliazer Tzvi Ungar

26

Aug

£36.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£36.00

Chaim Braun

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£36.00

S&E

Wishing you Hatzlocho in your 

עבודת הקודש

20

Aug

£36.00

יוסף שמעון שטערן

בברכת א כתיבה וחתימה טובה

לעילוי נשמת ר' שלום דוב בן ר' משה צבי ז"ל

20

Aug

£36.00

Benji & Kivi

Wishing you loads of Hatzlocho for now and in the future.

14

Aug

£36.00

Shloime Stern

Wishing you Hatzlocho from all of us @ Wasser Group Ltd

10

Aug

£36.00

Avrohom Shmuel Stern

 

28

May

£36.00

Moishe Stern

Yanky, thanks for giving us this amazing opportunity once again!

Keep up your amazing work!

 

הצלחה רבה

19

Aug

£30.00

The squatter of Nr. 17

Wishing you Hatzlocha!

24

Aug

£25.00

M.H Shlita

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£20.00

חתן וכלה וואזנער

 צו אונזער חשובער פעטער שליט"א

יישר כח פאר'ן זיך משתתף זיין ביי אונזער שמחה

25

Aug

£20.00

Yanky Pinter

 

24

Aug

£20.00

s y kernkraut

Wishing you Hatzlocho

19

Aug

£20.00

Y P Stern

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

Aron shmedra

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

Anonymous

ברכה והצלחה וכל הענינים

26

Aug

£18.00

מרדכי בוימגארטן

תודה רבה!

הצלחה רבה בכל העניינים

25

Aug

£18.00

Yisocher Pinter

 

24

Aug

£18.00

Yossi Lieberman

 

24

Aug

£18.00

A Big Admirer

Dear R Yaakov Akiva.

I cannot thank you enough for everything you have done for me. I literally have no words.

May this heiliger day be a groise zechus for you.

An anonymous admirer

24

Aug

£18.00

Sinai Schischa

Wishing you Hatzlocho would have loved to be there

24

Aug

£18.00

Motty Grunald

Wishing you Hatzlocho א כתיבה וחתימה טובה 

23

Aug

£18.00

YA Margulies

לכבוד הרה"ח ר' יעקב עקיבה ומשפ' שליט"א

בברכה שתזכו להמשיך בעבודת הקדושה עמו"ש מתוך בריאת הגוף והנפש.

בברכת כוח"ט

יא מרגליות - ירושלים עיה"ק 

23

Aug

£18.00

Y G

הצלחה רבה

23

Aug

£18.00

Yisroel Shulem Taub

Wishing you Hatzlocho

23

Aug

£18.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

22

Aug

£18.00

Baz

Wishing you everything

22

Aug

£18.00

Binyomin Stern

 

20

Aug

£18.00

Janki Halpern

Wishing you Hatzlocho

20

Aug

£18.00

Mechel & Co

NO WORDS....

19

Aug

£18.00

Yossi Lieberman

Thank You for such a great day!!! Wishing you Hatzlocho

16

Aug

£18.00

Boruch Avrohom Horowitz

Yanky its a pleasuer to sponsor you !

הצלחה רבה

B A Horowitz

17

Jul

£18.00

Bubby Wosner

ברכה והצלחה

לע"נ ר' אלעזר אלי' בן ר' יוחנן ז"ל

01

Jul

£18.00

aron lezer

Wishing you Hatzlocho

28

May

£18.00

Mylech & Seri Bard

To Tatty's BEST Boss!!! Hatzlocho - we are excited!!!

25

May

£18.00

Yedele stern

Wishing you Hatzlocho, thanks for doing it again

Just what to have זכות to be the first !!!

Thank you very much Hazlocho Rabbo

25 May

Yanki (Yakov Akiva) Stern

24

May

£18.00

אברהם דוד וואזנער

Wishing you Hatzlocho

 

אברהם דוד וואזנער

 

Thank you very much Hazlocho Rabbo

27 May

Yanki (Yakov Akiva) Stern