Yanki (Yakov Akiva) Stern

סוטה - דף יא. - וכן לענין הטובה עד דף כא. - ויש זכות תולה

My Goal

£1,250

Amount Raised

£12,899

A Message From:

Yanki (Yakov Akiva) Stern

בס"ד

Dear Friends and Family עמו"ש,

It's hard to describe the Shas-A-Thon event. The atmosphere is electrifying; the sight and sounds of intense learning is like no other; the sense of shared purpose is almost tangible. When it climaxes with the Siyum, there is a wonderfully uplifting surge of success, joy and Kedusha.

As one of the 291 lomdim, I am honoured to experience it first-hand, and know I will carry those feelings with me long after the exhilarated lomdim go back home. You might not be there, you can still be part of it! I have undertaken to learn several Dafim in preparation of the event and the Siyum - and to raise money for A TIME. I'm working hard on the learning front, but I need your help to reach my monetary goal. On Sunday the 15th September while I'm concentrating on my learning, you'll play an equal part in my role by sponsoring A TIME's incredible work.

A TIME provides medical, financial, emotional and halachic support to couples navigating the unpleasant byroads of infertility. With sensitivity and respect, they accompany many such pairs over the hurdles on their path, aiding and praying with them for positive outcomes.

Your sponsorship will make you a partner in the Zechus of both the learning and the tremendous Chessed A TIME performs every day.

Thank you, on behalf of A TIME and myself, for opening your heart to our cause.

Sincerely yours,

Yanki (Yakov Akiva) Stern

My Donors and Comments

11

Sep

34810

אחד מתלמידך

£1,000.00

 

08

Sep

33177

SBS

£1,000.00

Not enough words in dictionary to thank you! Much hatzlocha

05

Sep

32998

Avrohom Schrieber

£900.00

 

13

Sep

36401

Anonymous

£850.00

 

03

Jul

31709

Anonymous

£625.00

ברכה והצלחה

לע"נ הרה"ק ר' ישעי' ב"ר משה זצוק"ל

19

Aug

32223

Anonymous

£501.00

You are a inspiration!!!

12

Sep

35872

Anonymous

£500.00

Hatslocho Rabe

12

Sep

35342

thank you

£500.00

There are not enough words to express our thanks to you

11

Sep

34787

דוב בערל שטראה

£500.00

יה"ר שתשרה שכינה בכל מדעשי ידיך והצלחה מרובה בעבודתך הקדושה וזכותך תעמוד לעד

 המאחל בלונ"ח מוקירו ומכבדו דוב בערל שטראה

 

 

08

Sep

33551

David & The Grapevine team

£360.00

To The tzadik Hador keep it up

04

Jul

31722

Friends Of Atime

£306.00

Wishing you Hatzlocho

15

Jul

31799

Anonymous

£300.00

הצלחה רבה

04

Sep

32724

berish gross

£260.00

Wishing you Hatzlocho

10

Sep

34283

חיים עוזר לעוו

£200.00

הצלחה רבה 

15

Sep

38384

Chaskel S Breuer

£180.00

 

15

Sep

37573

יהושע הורוויץ

£180.00

ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם

13

Sep

36163

Binyomin Stern

£180.00

Keep smiling and doing wonderful things for Klal Yisroel!!! The Rosh Hakohol

12

Sep

35651

ANONYMOUS

£180.00

Wishing you Hatzlocho. With much appreciation.

10

Sep

34311

Anonymous

£180.00

 

05

Sep

32889

הכרת הטוב

£180.00

Proud to support a supporter!!!

04

Sep

32747

A S

£180.00

הצלחה רבה 

10

Sep

34566

H. K.

£160.00

Hatslocho Rabo!!

15

Sep

37210

‫מריק המקום וקירוב הלב

£150.00

הצדיק בדורינו ר' יעקב עקיבה שטערן !עפעס ארויסצוווייזן אונזער הכרת הטוב

09

Sep

33793

ש"ב שמואל יעקב שטערן

£150.00

איך בין מקנא דיין עולם הבא הצלחה רבה וסייעתא דשמיא בכל אשר תפנה

15

Sep

38428

Anonymous

£120.00

 

11

Sep

35099

אברהם יעקוב טאביאס

£120.00

בידוידת ובהצלחה

10

Sep

34159

Anonymous

£120.00

I cant thank you enough ישלם ה׳ פעלך ותהי משכרתך שלימה

18

Sep

38715

The Production Team @ Shasathon

£100.00

Reb Yankel we are Lost of words ......... You are Always with Hashem where ever you go !!! So we are wishing you that hashem should always be with you Right Hand, and help you to be the right Shaliach !!!!!!

13

Sep

33840

Anonymous

£100.00

ברכה והצלחה 

מ ל 

13

Sep

36224

A grateful couple

£100.00

No words!!

12

Sep

35839

שלום צבי בערגער

£100.00

 

12

Sep

35623

P. M. Elyovics

£100.00

וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, וכו' וכו' !! וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם

12

Sep

35408

מרדכי, יוסף שמעון

£100.00

לכבוד אחינו הגדול החשוב ונעלה

הרודף צדקה וחסדו ומשים לילת כימים לצורך הכלל והפרט

כמר הר"ר יעקב עקיבה שליט"א 

ויה"ר מלפני אבינו שבשמים שתשלח ברכה והצלחה במעשה ידיך

ותתברך ביחד עם ב"ב החשובה העומד לימינך בכל עת לכל דבר שבקדושה.

בשפע ברכה והצלחה בתוך הרחבת הדעת

מאת אחיך הקטנים המעריך אותך

מרדכי, יוסף שמעון

לע"נ שלום דוב ב"ר משה צבי

11

Sep

34963

B Gestetner

£100.00

Hatzlucha Raba

09

Sep

34011

יצחק אהרן שטראה

£100.00

ברכה והצלחה בכל הענינים

09

Sep

33906

B. Stern

£100.00

Yanki, only Hashem can repay a person like you who gives himself away for others 100%

09

Sep

33829

Anonymous

£100.00

Thank You for all the amazing work you do

09

Sep

33626

The Active committee

£78.00

Wishing you Hatzlocho

05

Sep

32974

Oma Stern

£72.00

ברכה והצלחה

בברכת כתיבה וחתימה טובה

לע"נ ר' שלום דוב ב"ר משה צבי ז"ל

17

Sep

38698

הרב יששכר פינטער שליט"א

£70.00

 

11

Sep

34778

B S

£60.00

הצלחה רבה

15

Sep

37169

s o posen

£54.00

Thanks for being such a wonderful inspirational neighbour. Wishing you Hatzlocho and KOl Tuv

14

Sep

36723

S K

£54.00

Wishing you Hatzlocho

13

Sep

35947

Perfect Design

£54.00

א איד מיט די פארצייטישע חן!!!! Gedalia took away the honour of me talking to u......

10

Sep

34282

B W

£54.00

לע״נ ר׳ אלעזר אלי׳ בן ר׳ יוחנן הלוי

15

Sep

37810

Rebezin Rosengarten & D Deutch

£50.00

 

13

Sep

36427

zishe stern

£50.00

Wisihing you hatzlocho

12

Sep

35895

Anonymous

£50.00

 

12

Sep

35531

Y Kohn

£50.00

Wishing you Hatzlocho

04

Sep

32746

Y K

£50.00

Thank You 

01

Sep

32431

S C G

£50.00

Pleasure working with you

06

Aug

32050

Anonymous

£50.00

Wishing you Hatzlocho

09

Sep

34002

S & E

£40.00

Wishing you Hatzlocho in your avodas hakodesh

15

Sep

38354

Hershy scher

£36.00

Nothing can repay what you did to us!

15

Sep

38323

Yanky Bard

£36.00

Wishing you Hatzlocho

15

Sep

37687

חיים מאיר מיללער

£36.00

לכבוד אחד מה"לו" צדיקי הדור הרב יעקב עקיבא שליט"א 

שכרך הרבה מאד ותצליח בכל מעשי ידיך

מאת ידידך אוהביך 

15

Sep

37501

Chaim Braun

£36.00

Wishing you Hatzlocho

14

Sep

36867

Hillel Rauf

£36.00

What a zechus to have got to know such an incredible person. Thank you!

14

Sep

36780

YY Stern

£36.00

Wishing you Hatzlocho

14

Sep

36721

שמואל ברוך פעלדמאן

£36.00

Wishing you Hatzlocho

14

Sep

36773

Anonymous

£36.00

לכבוד ידידינו הרה"ח עוסק בצרכי ציבור באמונה ביתו פתוח לנשברי לב וכו וכו ר יעקב עקיבא שליטא 

הצלחה רבה בכל הענינים 

12

Sep

35499

Mordechai Baumgarten

£36.00

הצלחה רבה בכל הענינים

11

Sep

35032

Shimon Moishe & Matty Strulovic

£36.00

Wishing you Hatzlocho

11

Sep

34830

Moishe Stern

£36.00

Yanki you're an inspiration! I feel privileged to have you as my שכן טוב בבי מדרשא

10

Sep

34549

Michoel Honig

£36.00

Wishing you lots of Hatzlocho

10

Sep

34140

Family Yossel Polatsek

£36.00

Wishing you Hatzlocho

08

Sep

33496

Joel Snitzer

£36.00

I wish there would be a sum in the world i can pay you back for what you helped us !!!

05

Sep

32984

Anonymous

£36.00

An example of Chesed 24/7, we'll never forget your support in time of need. We need more like you!!!

13

Sep

35968

Anonymous

£30.00

thank you thank you

12

Sep

35281

הרב ר' יחזקאל אינזליכט שליט"א

£30.00

הצלחה רבה בכל הענינים

מתוך הרחוות הדעת

13

Sep

36199

Family H

£25.00

Thanks for being the right Shliach!

11

Sep

35089

N Gruber

£25.00

 

15

Sep

38419

משפחת האלפערט @ 95

£23.00

לע''נ הגה''צ ר' ירחמיאל צבי בן אפרים פישל

15

Sep

37633

Leibi Grosz

£20.00

Wishing you Hatzlocho

15

Sep

37154

Kraus

£20.00

Asach hatzlocha 

13

Sep

35931

מיכל וב"ב

£20.00

NO WORDSֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱ!!!!!!!!!!!!!!! Only Hashem can repay you and your wife for all you do! ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא

12

Sep

35732

ר' חיים פינטער

£20.00

ברכה והצלחה

15

Sep

38308

Yoel Greenfeld

£18.00

No words can describe your dedication to each and every patient

15

Sep

38051

יהושע עסטרייכער

£18.00

הצלחה רבה וכט"ס

15

Sep

37920

avrohom lebrecht

£18.00

No words or money enough to show our appreciation to you - Wishing you Hatzlocho

15

Sep

37830

yosef e filip

£18.00

Wishing you Hatzlocho

15

Sep

37705

Anonymous

£18.00

 

15

Sep

37531

Print Outlet

£18.00

Wishing you Hatzlocho

14

Sep

36870

Avrohom Riener

£18.00

Hatzloche Rabo 

14

Sep

36838

Anonymous

£18.00

Wishing you Hatzlocho

13

Sep

36590

Anonymous

£18.00

Wishing you Hatzlocho

13

Sep

35990

Anonymous

£18.00

Wishing you Hatzlocho

13

Sep

35913

Anonymous

£18.00

Wishing you Hatzlocho

11

Sep

34911

yakov ahron posen

£18.00

just something small for one of the holiest and loved person in our city.

11

Sep

34761

Benji & Kivi

£18.00

Wishing you loads of Hatzlocho - you are the most amazing person.

Thanks for supporting Silstar. I know it's only £18 but every little bit helps!

10

Sep

34567

Binyomin Feit

£18.00

 

09

Sep

34090

Aron Lezer

£18.00

לכבוד דודי היקר ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

08

Sep

33617

אברהם גליק

£18.00

ברכה והצלחה

02

Sep

32448

Telephone

£18.00

 

31

Aug

32351

Telephone

£18.00

 

29

Aug

32312

Telephone

£18.00

 

03

Jul

31699

Who else if not me

£18.00

Keep up your great work for the community

16

Jun

31457

Avrohom Dovid Wosner

£18.00

Wishing you Hatzlocho