Mechel Buxbaum , Mechel Ciment

חגיגה - דף ב. - התחלה עד דף י. - משנה

A Message From:

Mechel Buxbaum, Mechel Ciment

בס"ד

Dear Friends and Family, עמו"ש

With fantastic memories and feedback of last year’s Shas-A-Thon still suffusing the air, we embark on preparations for this years - our forth Shas-A-Thon. Torah learning is never a repeat performance, an echo, but always a vibrant, vital experience with far reaching effects, and I plan to be part of this year’s event on Sunday the 26th of August, יום א' כי תבא ט"ו אלול תשע"ח at the Hilton London Metropole, once again in aid of A TIME. Together with my fellow learners, scholars and laymen alike, we will achieve the pinnacle of a Siyum HaShas in one place on one day.

For those unfamiliar with the superlative efforts of A TIME, here’s a brief rundown. The organisation provides medical, financial, emotional and halachic support, to couples navigating the unpleasant byroads of infertility. With sensitivity and respect, they accompany many such pairs over the hurdles on their path, aiding and praying with them for positive outcomes.

Our efforts at the Shas-a-thon help A TIME’s goals on the spiritual and financial fronts. I need your involvement to facilitate these accomplishments. Your sponsorship will make you a partner in the zechus of the learning and the zechus of the tremendous chessed done.

The kedusha and the achdus in such an undertaking are palpable and powerful. As a supporter, the bracha that resonates will be yours as much as mine. Thank you, on behalf of A TIME and myself, for opening your heart to our cause.

 

Sincerely yours,

Mechel Buxbaum

 

Mechel Ciment

our Donors and Comments

18

Jul

£400.00

Anonymous

ברכה והצלחה

23

Aug

£260.00

Itzik and Esti Weinberg

Wishing you Hatzlocho

22

Aug

£120.00

R Sholem Tzvi Englander

 

05

Sep

£100.00

Mrs E

Wishing you Hatzlocho

23

Aug

£100.00

ידידך א.ש.י

Wishing you Hatzlocho

23

Aug

£100.00

משה דוב

גדול המעשה יותר מן העושה תזכו למצוות בברכת כתיבה וחתימה טובה וכל הטוב שבעולם

23

Aug

£100.00

L Weiss

Wishing you Hatzlocho

22

Aug

£100.00

Anonymous

 

06

Aug

£100.00

א יחיא' מיכל סורקיס

בברכת הצלחה מרובה

ידידכם

מ י מ י " ם    י מ י מ " ה

 

24

Aug

£72.00

אהרן ליפשיץ

ברכה והצלחה

24

Aug

£72.00

Chaim Ciment

Wishing you Hatzlocho

13

Aug

£72.00

ישעי' שפרונג

ר' מעכעל ידידי היקר, בכל אשר תפנה תצליח,  ושעולמך תראה בחייך

28

May

£72.00

מ י י תנך כ אח ל י

ונזכה כולנו לכל ההשפעות טובות, אכי"ר

30

Aug

£60.00

י נ פדווא

ברכה והצלחה ישועות ורפואות וכ"ט

בידידות והערצה י. נ. פדווא

26

Aug

£55.00

Wosner

Wishing you Hatzlocho

23

Aug

£54.00

Yakov Yosef and Raizy

בשעת די לערענסט "בכל יום" פאר די ארגענעזעשאן "בכל עת" האב אונז אונזינען" בכל שעה 

23

Aug

£54.00

Elky Miller

In honor of my dear friend, your Aishes Chaver, 

21

Aug

£54.00

Yona Buxbaum

כתיבה וחתימה טובה

16

Aug

£54.00

Ari

Wishing you Hatzlocho & 

א כתיבה וחתימה טובה

14

Aug

£54.00

Dovid

Wishing you Hatzlocho

 

20

Aug

£52.00

פ נ ענגלענדער

הרבה הצלחה בכל הענינים. מנאי פ נ ענגלענדער

26

Aug

£50.00

Family Horowitz

Hatzlochah Rabah!

26

Aug

£50.00

Twersky

תזכו למצות 

From Yakov Yossi and Luzi Twersky

25

Aug

£50.00

Carpet City

Wishing you Hatzlocho. Zalmy Horowitz

24

Aug

£50.00

Luzi & yakov yosef twersky

 

24

Aug

£50.00

דוב בערל שטראה

ברכה והצלחה המאחל בלונ"ח דודך דב"ש

 

23

Aug

£50.00

יוחנן קופפערמאן

 לע"נ פערל עטיל בת ר' יצחק זאב הלוי ע"ה

יארצייט י"ב אלול

ולע"נ הר"ה ר' מרדכי אשר בן ר' אלחנן ז"ל

22

Aug

£50.00

Anonymous

 

24

Aug

£40.00

M D Weiss

ברכה והצלחה

26

Aug

£36.00

Family Schnerler

 

26

Aug

£36.00

skvere golders green

So proud of you, what a קדוש ה!

26

Aug

£36.00

skvere golders green

So proud of you, what a קדוש ה!

26

Aug

£36.00

Top up for a good man

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£36.00

M Gottesman

לע״נ אלטא פיגא יענטא בת ר׳ יושע

24

Aug

£36.00

משפחת שמואל בערגער

ברכה והצלחה

24

Aug

£36.00

Hershel Spira

I'm really proud of you! Hatzlacha,

 

24

Aug

£36.00

Chaim Braun

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£36.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£36.00

Nosson Binyomin Bindinger

 

24

Aug

£36.00

Yakov Y. Taub

Wishing you Much Hatzlocho

22

Aug

£36.00

Yakov Yosef Orzel

Wishing you Hatzlocho

19

Aug

£36.00

Y.S.S.

Wishing you Hatzlocho

17

Aug

£36.00

Hillel

Thank you for everything you do!!!

17

Aug

£36.00

ראביי חיים פון נעבראסקא

!מיט א שמייכעל

14

Aug

£36.00

Yosef Chaim Tescher

Reb Mechel,

Your constant effort and care is truly felt and much appreciated! 

ישלם ה שכרך בכפלי כפלים

01

Aug

£36.00

A C

Wishing you Hatzlocho

03

Jun

£36.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

28

May

£36.00

An Admirer

I'm super proud of you!!!!

Wishing you much Hatzlocho both in learning and in fundraising!

28

May

£36.00

חברותא

לכבוד החברותא ר' מיכל שליט"א

Looking forward very much to learn with you again with geshmak!

הצלחה רבה וכוט"ס

23

Aug

£35.00

Y B Z Hoffman

Hatzloche Y B Z Hoffman

30

Aug

£30.00

Yossi Fromowitz

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£30.00

Dovid Spitzer

לאות הכרת הטוב ברכה והצלחה בכל אשר תפנה ברכה והצלחה

26

Aug

£30.00

Krausz

Wishing you lots of hatzlochah. From Family Krausz 6 St Andrews Grove.

22

Aug

£30.00

Chaim Tauber

Wishing you Hatzlocho

29

Aug

£27.00

Friends

 

22

Aug

£26.00

shmiel Wieder

Wishing you Hatzlocho

21

Aug

£26.00

גיסו דוד פריזל

 

17

Aug

£26.00

Yitzchok Hochhauser

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£25.00

Anonymous

You are the best, I wouldn't menage without you!!!

24

Aug

£25.00

לייבל גאטעסמאן

הצלחה רבה

23

Aug

£25.00

Naftuli Gruber

 

22

Aug

£25.00

שלמה האכבערג

 לאות הכרת הטוב הנני שמח להיות שותף עמך במצוה גדולה זו. ונזכה כלנו לכתיבה וחתימה טובה ולכל השפעות טובות אמן

20

Aug

£25.00

Mordechai Schneck

Wishing you Hatzlocho

19

Aug

£25.00

Yakov Akiva Spitzer

Wishing you Hatzlocho ,Thanks for all the work , YOU ARE THE BEST 

19

Aug

£25.00

Anonymous

הצלחה רבה י׳פ׳ דים

17

Aug

£25.00

שלמה ווייס

ברכה והצלחה מאת ידידך שלמה ווייס

13

Aug

£25.00

Yisroel Reichman

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£20.00

Mrs Krauss

I'm really proud and grateful to you both. Hatzlacha!

26

Aug

£20.00

Ari Frieder

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£20.00

יודל שפרונג

שפע ברכה והצלחה וכט"ס

24

Aug

£20.00

יצחק אהרן שטראה

ברכה והצלחה וכל טוב סלה

24

Aug

£20.00

מאיר נתן לעווין

Wishing you Hatzlocho

23

Aug

£20.00

יוחי ניישטאדט

לכבוד אונזערע ראש החברה ר' מיכל שליט"א

מזל טוב צום סיום הש"ס

השי"ת זאל העלפן אז דו זאלסט קענען ווייטער אנהאלטן מיט דיין הייליגע ארבעט

כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשטע יאהר

22

Aug

£20.00

yechezkel silber

Wishing you Hatzlocho from yanki's parents

20

Aug

£20.00

משה מאיר שנעק

Wishing you Hatzlocho

20

Aug

£20.00

Mendel Reichman

Wishing you Hatzlocho

14

Aug

£20.00

M. br''a Friesel

Wishing you Hatzlocho

02

Sep

£18.00

Aron Mayer Steinmetz

For a such wonderfull askin like you is never to late To give a push you will get there

29

Aug

£18.00

Kellers

Thank you for inviting us to participate in this tremendous Zchus for all of Klal Yisroel.

26

Aug

£18.00

Hershy Greenberg

ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה

26

Aug

£18.00

Hershy Greenberg

ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה

26

Aug

£18.00

M.Friedman

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

S B S

 

26

Aug

£18.00

Abraham Gross

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

Shloime Spitzer

ברכה והצלחה

26

Aug

£18.00

משה דוד מוטצען

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

הערשל ליפשיץ

השם יתברך יברך אותך בכל אשר תפנה יצליח

26

Aug

£18.00

יצחק פריעדמאן

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

Pinchez Grosz

 

26

Aug

£18.00

מרדכי האכבערג

 

26

Aug

£18.00

Ari Frieder

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

Luzi Landau

 

26

Aug

£18.00

Avrumi Berkovits

Wishing you Hatzlocha 

26

Aug

£18.00

יואל ברי"מ שרייבער

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

H Stroh

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

Avrumi Friedman

 

26

Aug

£18.00

Meilech Gluck

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

Shver & Shviger

Wishing you Hatzlocha 

26

Aug

£18.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

25

Aug

£18.00

Gedalja Reichman

mutch hatzloche 

24

Aug

£18.00

משה פריעזל

ווינטשט אסאך הצלחה

Looking forward

24

Aug

£18.00

Yossi & Raizy Pincus

Wishing you Hatzlocho and מזל טוב on this amazing achievement again! 

24

Aug

£18.00

m s

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£18.00

בנימין וואזנער

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£18.00

Motty Grunwald

Wishing you Hatzlocho א כתיבה וחתימה טובה 

23

Aug

£18.00

Mordechai Eliezer Twerski

Wishing you Loads of Brocha and Hatzlocho

23

Aug

£18.00

Yossi Schwarcz

Wishing you Hatzlocho

23

Aug

£18.00

Mr & Mrs A E Schwartz

Wishing you Hatzlocho Rabboh. 

בשורות טובות. 

כל טוב 

אברהם אליעזר בן גיטל רבקה 

חנה בת-שבע בת פרומט מרים 

מלכה בת חנה בת-שבע 

גאלדה מירל בת חנה בת-שבע 

א גוט געבענטשט יאר.

Avrum Lazer Schwartz. 

23

Aug

£18.00

משה הירש

ברכה והצלחה

22

Aug

£18.00

דיין שכן היי די חתנה

Wishing you Hatzlocho

22

Aug

£18.00

Simchi Streicher

Wishing you Hatzlocho

22

Aug

£18.00

Aren Unger

אסאך ברכה והצלחה דיין שוואגער 

21

Aug

£18.00

Hershy Honig

ברכה והצלחה 

20

Aug

£18.00

Yitzchok Einhorn

Wishing you Hatzlocho

19

Aug

£18.00

Shimshy Breuer

To my beloved friend R' Mechel:

Shefa brocha v'hatzlacha with all hashpoas tovos!

19

Aug

£18.00

Anon.

Wishing you Hatzlocha!

19

Aug

£18.00

Mordechai Gefen

Wishing you Hatzlocho

17

Aug

£18.00

יוחנן בוקסבוים

לכבוד מיין חשובע לונדונער ברידער

הצלחה רבה

17

Aug

£18.00

Anonymous

letalmidi hayokor ill never forget the yeshiva days how you learnt behasmodo and youve continued all these years keep it up beyedidus

C M Margulies 

17

Aug

£18.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

17

Aug

£18.00

Yisroel Shimon

I miss your text messages, they kept me smiling! 

Keep smiling Mechi, we're all behind you in this amazing thing you're doing!

16

Aug

£18.00

moishy

a bunch hatzlochah a lot of nachas from your kinder & einiklech

16

Jul

£18.00

Shloimy Erlanger

Mechel my close  friend! i am proud to have such a chosheve friend! people like you who value the torah bring moshiach! 

learn fleisig!

דיין פריינט וואס שעצט דיך - שלומי

14

Jun

£18.00

Yakov Yosef Goldklang

Smashing Mechel! you are the man...

14

Jun

£18.00

Yakov Yosef Goldklang

Is there anyone more suitable for this than you?

13

Jun

£18.00

Nussen Zev Rottenberg

Wishing you Hatzlocho