Betzalel Stern

עבודה זרה - דף סט. - משנה עד דף עו: - סיום עבודה זרה

My Goal

£1,250

Amount Raised

£1,554

A Message From:

Betzalel Stern

בס"ד

Dear Friends and Family עמו"ש,

It's hard to describe the Shas-A-Thon event. The atmosphere is electrifying; the sight and sounds of intense learning is like no other; the sense of shared purpose is almost tangible. When it climaxes with the Siyum, there is a wonderfully uplifting surge of success, joy and Kedusha.

As one of the 291 lomdim, I am honoured to experience it first-hand, and know I will carry those feelings with me long after the exhilarated lomdim go back home. You might not be there, you can still be part of it! I have undertaken to learn several Dafim in preparation of the event and the Siyum - and to raise money for A TIME. I'm working hard on the learning front, but I need your help to reach my monetary goal. On Sunday the 15th September while I'm concentrating on my learning, you'll play an equal part in my role by sponsoring A TIME's incredible work.

A TIME provides medical, financial, emotional and halachic support to couples navigating the unpleasant byroads of infertility. With sensitivity and respect, they accompany many such pairs over the hurdles on their path, aiding and praying with them for positive outcomes.

Your sponsorship will make you a partner in the Zechus of both the learning and the tremendous Chessed A TIME performs every day.

Thank you, on behalf of A TIME and myself, for opening your heart to our cause.

Sincerely yours,

Betzalel Stern

My Donors and Comments

02

Sep

32474

Riverpark Ltd

£180.00

A Pleasure to work wth you, Wishing you Hatzlocho

Thanks a lot for your generous donation. Der zechis vet enk zicher beishtein! If all clients were as easy as you are i would have been able to do shas-a-thon learning every day of the year...

02 Sep

Betzalel Stern

09

Sep

33793

אביך

£150.00

הצלחה רבה וסייעתא דשמיא בכל אשר תפנה כתיבה וחתומה טובה

Thanks a lot for your generous donation. Always there to support us ברחניות ובגשמית Der zechis zol dir beishtein

09 Sep

Betzalel Stern

11

Sep

34789

Your Chavrisa

£108.00

באתי בזה להביע קצת רגשי הערכה והכרה ולהחזיק טיבותא

צהלת הפנים ושמחת הלב בכל עת ועונה לעזר ולסעד מגירסא דינקותא

לימוד התורה בצוותא מדי ערב בבי מדרשא במס' עבודה זרה גרוסה

אתו עמו כלומר אליו תרין רעין דלא מתפרשין זה כמה שנים בחברותא

לאחר יום קצר במלאכה מרובה בארייתא קא עסיק בלא תששותא

 

הלא הוא חבירי היקר מנעורי שא"ב ידיד נפשי הר"ר

בצלאל שיחי'

 

לך אמר לבי רגשותי בהאי שעתא בתשבחין ושירין...

 

 

בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחין ואומרין

צלצלי תרועה וצלצלי שמע מאימתי קורין

לתת שבח ותהלה מעומק לבי ומסתורין

את אחי אנכי עצמי ובשרי אדוקים וקשורין

לקדם האי חבר יקר דשרי עמיה נהורין

 

שעשועי דאורייתא ועסקינו בה כבני חורין

טלפונים ואזנים לתורה מריחוק מגורין

עבודה זרה ונסך יין של תורה מאירים ובהירין

רון הודיה אביע עוד על טובכם עמנו כמים הניגרין

נא תתברכו לחיים ושלום ובספרן של צדיקים גמורין

 

 

ויה"ר שתרבה ותגדל חיילים ופעלים לאורייתא, וחפץ ה' בידך יצליח בכל פעולתך ומשלך ידך, ברוב ברכה והצלחה מרובה בעוז ותעצומות, ותראה ותרווה נחת דקדושה מכל אחת מיוצ"ח תמיד, ונזכה לשמוח יחד אתנו משוש בשמחה תמידית אכי"ר

Wow! lost for words... Der zechis vet dir zicher beishtein

11 Sep

Betzalel Stern

13

Sep

36163

Benjamin Stern

£72.00

couldnt get away with less!!! keep it up from the RH

Thanks a lot. I would vote for you again as our Rosh Hakohol any day! Keep it up...

14 Sep

Betzalel Stern

13

Sep

35982

Shvooger (Vienna) Nr. 1

£72.00

Wishing you Hatzlocho

A shvuger that never lets me down! Thanks a lot. Der zechis zol dir beishtein

13 Sep

Betzalel Stern

08

Sep

33229

Anonymous family member

£54.00

Wishing you Hatzlocho

15

Sep

37725

H Gluck

£50.00

 

12

Sep

35898

Anonymous

£50.00

לע"נ רבינו הקדוש מלאש

12

Sep

35477

I S

£50.00

ברכה והצלחה

Thanks a lot & tizke lemitzvos

13 Sep

Betzalel Stern

08

Sep

33377

Yida

£50.00

You really don't give up !

You are always there to help whoever/whenever... Der zechis zol dir beishtein

09 Sep

Betzalel Stern

11

Sep

34979

your shvuger from vienna#2

£45.00

הצלחה רבה וכל טוב לכבוד גיסי היקר הי"ו

Very generous for a shona reshoina yingerman! Thanks a lot & tizke lemitzvos

12 Sep

Betzalel Stern

13

Sep

36406

Ushi Sternlicht

£36.00

Betzalal Halevi! Wishing You Hatzlocha!

Thanks a lot & tizke lemitzvos Techloq... geevald!

14 Sep

Betzalel Stern

12

Sep

35202

Shulem D. Stern

£36.00

Wishing you Hatzlocho

Thanks a lot & tizke lemitzvos

12 Sep

Betzalel Stern

11

Sep

34810

ש.ב. פעלדמאן

£36.00

ברכה והצלחה

Thanks a lot & tizke lemitzvos

12 Sep

Betzalel Stern

10

Sep

34283

חיים עוזר לעוו

£36.00

הצלחה רבה 

Thanks a lot & tizke lemitzvos!

10 Sep

Betzalel Stern

04

Sep

32771

cousen mg

£36.00

Wishing you Hatzlocho

Thanks a lot & tizke lemitzvos

05 Sep

Betzalel Stern

04

Sep

32678

Yossi lev

£36.00

Wishing you Hatzlocho

Many thanks & tizke lemitzvos

04 Sep

Betzalel Stern

11

Sep

34827

M Z Stern

£26.00

ברכה והצלחה

Thanks for your nice donation & tomato dip... maybe next year ill get a smirnoff too

11 Sep

Betzalel Stern

09

Sep

33917

H. Jacob

£26.00

Thank you Avi And Co

Its been a pleasure working with you.

10 Sep

Betzalel Stern

04

Sep

32817

AMSTER PROPERTIES

£26.00

Proud to sponsor such a wonderful organization!!

Many thanks & tizke lemitzvos

05 Sep

Betzalel Stern

02

Sep

32438

Duvi

£26.00

Wishing you Hatzlocho keep up your great work Tzali!! Always on the go to help others

A brother-in-law i can always count on... Der zechis vet dir beishtein

02 Sep

Betzalel Stern

20

Aug

32230

MDS

£26.00

Many thanks for HUAWEI-4517 services! Wishing you much Hatzlocho

My pleasure. Anything for my big special brother! You are our role model... (i hope this is better )

02 Sep

Betzalel Stern

12

Sep

35275

Chaim Yankel Endzweig

£25.00

Wishing you Hatzlocho

Thanks a lot & tizke lemitzvos Its a pleasure working with Midos

12 Sep

Betzalel Stern

11

Sep

34751

Yanki K. Stern

£20.00

Wishing you Hatzlocho

09

Sep

33806

S.C.G.

£20.00

ברכה הצלחה וכל טוב

Thanks & tizke lemitzvos

10 Sep

Betzalel Stern

06

Sep

33082

Anonymous family member

£20.00

Wishing you Hatzlocho

06

Sep

33081

Shloimy Stern (Rabinowitz)

£20.00

Wishing you Hatzlocho

06

Sep

33079

Family Member

£20.00

Wishing you Hatzlocho

06

Sep

33077

NRG Floor Plans

£20.00

Wishing you Hatzlocho

Thanks & tizke lemitzvos. A Pleasure to work with you

06 Sep

Betzalel Stern

02

Sep

32497

shvuger from israel / london

£20.00

Wishing you Hatzlocho

A brisker yingerman in his final 2 weeks learning in brisk took of a few mins of his precious time to sponsor towards my goal thats a chashivus... Chap arein

03 Sep

Betzalel Stern

15

Sep

38309

Yoel Greenfeld

£18.00

A true friend

Thanks a lot. Eich bin eides... host gehorevet... Keep it up!

17 Sep

Betzalel Stern

13

Sep

36359

Harry S

£18.00

Wishing you Hatzlocho and BEST Regards

12

Sep

35325

Sruly Stern

£18.00

Wishing you Hatzlocho

Thanks & tizke lemitzvos

13 Sep

Betzalel Stern

Thanks & tizke lemitzvos

13 Sep

Betzalel Stern

Thanks & tizke lemitzvos

13 Sep

Betzalel Stern

11

Sep

34761

Benji & Kivi

£18.00

Wishing you loads of Hatzlocho - I know it's only £18 but every little bit helps!

Thanks & tizke lemitzvos to both

11 Sep

Betzalel Stern

11

Sep

34603

A Brunner

£18.00

Wishing you Hatzlocho

Thanks & tizke lemitzvos

11 Sep

Betzalel Stern

10

Sep

34282

B W

£18.00

לע״נ ר׳ אלעזר אלי׳ בן ר׳ יוחנן הלוי

Thanks a lot & tizke lemitzvos. About time you start spending all that money...

10 Sep

Betzalel Stern

05

Sep

32911

Anonymous

£18.00

Wishing you Hatzlocho

Thanks & tizke lemitzvos

05 Sep

Betzalel Stern

04

Sep

32689

Chaim Josefovitz

£18.00

Always here to keep the family together, Wishing you Hatzlocho

04

Sep

32673

Yanki Bodner

£18.00

Wishing you Hatzlocho

Thanks & tizka lemitzvos

04 Sep

Betzalel Stern