Cheskel Schapira

שבת - דף עו: - פרק ח' עד דף פד: - משנה

My Goal

£8,500

Amount Raised

£8,769

A Message From:

Cheskel Schapira

בס"ד

Dear Friends and Family עמו"ש,

It's hard to describe the Shas-A-Thon event. The atmosphere is electrifying; the sight and sounds of intense learning is like no other; the sense of shared purpose is almost tangible. When it climaxes with the Siyum, there is a wonderfully uplifting surge of success, joy and Kedusha.

Although this year due to the current situation we all find ourselves in, the programme will be somewhat different and the usual grand Siyum Hashas dinner will not be celebrated, the Zechus of Limud Hatorah and Tzedoke will surely prevail.

As one of the 291 lomdim, I am honoured to experience it first-hand, and know I will carry those feelings with me long after the exhilarated lomdim go back home. You might not be there, you can still be part of it! I have undertaken to learn several Dafim in preparation of the event and the Siyum - and to raise money for A TIME. I'm working hard on the learning front, but I need your help to reach my monetary goal. On Sunday the 6th of September while I'm concentrating on my learning, you'll play an equal part in my role by sponsoring A TIME's incredible work.

A TIME provides medical, financial, emotional and halachic support to couples navigating the unpleasant byroads of infertility. With sensitivity and respect, they accompany many such pairs over the hurdles on their path, aiding and praying with them for positive outcomes.

Your sponsorship will make you a partner in the Zechus of both the learning and the tremendous Chessed A TIME performs every day.

Thank you, on behalf of A TIME and myself, for opening your heart to our cause.

Sincerely yours,

Cheskel Schapira

My Donors and Comments

02

Sep

41033

שלום דוב ברמ"צ שטערן

£1,000.00

To the amazing Maggid Shiur of the daily Shiur of Gemara, and Shabbos morning Shiur of Ohr Hachayim Hakodosh, last but not least for your Askonos and leadership with so many worthy organisations, and especially with building such a beautiful Beis Tefiloh in Pshevorsk.

02

Sep

40856

Menachem Lichtman

£500.00

 

02

Sep

40811

Eli Klein

£500.00

Wishing hatzlocho to my dear friend chesky, a yid that lights up the room when he walks in, and is a true gomel chesed!!

02

Sep

40793

ישעי' גליק

£500.00

לחתני היקר נ"י, ברכה והצלחה בכל העניינים

02

Sep

41009

Royal Wine Corp.

£360.00

Wishing you Hatzlocho

02

Sep

40772

Yehoshua Tzvi Cohen

£300.00

Wishing you Hatzlocho

02

Sep

40988

S Maxwell

£260.00

Chesky - Tzadik we love you ! One of the nicest people I know!

02

Sep

41273

Yoely B

£250.00

Sometimes i wonder how u put up with me, then I remember, oh i put up with u, so we’re even! Seriously now, I’m truly lucky to call u closest friend, partner and maagid shiur all rolled into one, you inspire us all on a daily basis! May hashem repay u for all the amazing chesed u do Chesky!

02

Sep

40815

Anonymous

£250.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

42181

BML

£225.00

Yanky's ברכות work!

02

Sep

41307

Anonymous

£200.00

 

02

Sep

40844

אברהם בעק

£200.00

די זכות פון לימוד התורה זאל אייך ביישטיין אין זאלסט האבן א כתובה וחתימה טובה און א גוט געבענטשטע יאר

03

Sep

42727

G Ben SD Berger

£180.00

 

03

Sep

41640

Shua Stobietski

£180.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

41561

מ ה כ

£180.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

41366

Pesach Davidoff

£180.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

41326

Anonymous

£150.00

Wishing you Hatzlocho

02

Sep

40758

moishe kraus

£150.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

42699

HR

£101.00

You are worth far more to me One day Iyh

09

Sep

43809

Meir Stern

£100.00

 

06

Sep

43566

Chaim Knopf

£100.00

 

06

Sep

43587

Tutty & Mummy

£100.00

 

04

Sep

42879

Moishe Honig

£100.00

Keep up your holy work, shulem said the rest

03

Sep

41994

Mami

£100.00

Proud of you!

03

Sep

41631

יעקב שמשון

£100.00

ברכה והצלחה

03

Sep

41627

ישראל חיים

£100.00

גיסי וידידי ר׳ יחזקאל, תזכה להמשיך במעשיך הכבירים למען הכלל והפרט מתוך נחת והרחבה וכט"ס

03

Sep

41535

Yiddy Hoffman

£100.00

Wishing you Hatzlocho

02

Sep

41146

Benzion Stempel

£100.00

הצלחה רבה בכל מפעלותיך הכבירים כוח״ט ידי״נ בן ציון סטעמפעל

02

Sep

41021

y y ollech

£100.00

Wishing you Hatzlocho

02

Sep

40690

First sponson

£100.00

You get the message.

01

Sep

40538

הערשל

£100.00

תזכה להמשיך בכל מפעלותיך הנפלאות למען הכלל והפרט בברכת כוח"ט

06

Sep

43188

יוסף צבי שווארץ

£72.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

42268

Pinchas Schapira

£72.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

41918

B Margulies

£72.00

 

03

Sep

41742

Sammy Weil

£72.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

41732

Y K

£72.00

 

03

Sep

41629

Hershi Gluck

£72.00

 

03

Sep

41529

Jason Grussgott

£72.00

Wishing you lots of Hatzlocha

02

Sep

41032

Anonymous

£72.00

Wishing you Hatzlocho

02

Sep

40927

S.C.G.

£54.00

ברכה הצלחה וכל טוב

02

Sep

40763

Chaim Grunfeld

£54.00

CHESKI - KEEP UP ALL YOUR GOOD WORK

02

Sep

40737

Richard Oaten

£54.00

Wishing you Hatzlocho

13

Sep

43839

M Y Gluck

£50.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

42545

Shulem Leizer

£50.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

41769

Moishe Beck

£50.00

How can i say no to a uncle who always says yes

03

Sep

41616

Hershy Honig

£50.00

To my best friend!

Its a pleasure to work with you!

03

Sep

41601

Yitzchok Zelig Reich

£50.00

הצלחה רבה

03

Sep

41603

H Holles

£50.00

 

03

Sep

41510

S Steiner

£50.00

 

03

Sep

41458

Chaskel Berger

£50.00

ברכה והצלחה

02

Sep

41217

Anonymous

£49.00

 

06

Sep

43590

אליעזר ויספיש

£36.00

הצלחה רבה, כתיבה וחתימה טובה

06

Sep

43291

a.s

£36.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

42726

David Lubelsky

£36.00

Best Magid Shiur in Town!

03

Sep

42687

l.y

£36.00

כל הכבוד חזקי

03

Sep

42713

מק

£36.00

 

03

Sep

42436

Kivi Stern

£36.00

 

03

Sep

41413

Z Stern

£36.00

R Chaskel, for you to be involved in a Siyum Shas suits you well as you are our magid shiur and we know that you have great knowledge and understanding of the Gemara. Wishing you Hatzlocho

02

Sep

41228

Sruly Fogel

£36.00

We really appreciate all you do

02

Sep

40809

יא יא

£36.00

Wishing you Hatzlocho to the magid shiur

06

Sep

43107

Getzy Berger

£26.00

In honour of our magid shiur, the one and only Cheski! Keep up your great work! Wishing you lots of Hatzlocho

03

Sep

42574

M Gluck

£20.00

 

03

Sep

41996

Moishe E Benedikt

£20.00

 

02

Sep

41263

Pesach Beck

£20.00

Ksiva vchasima tova

07

Sep

43681

שלום דוב שטערן

£18.00

A little something for a dear and close friend!!!!!!

06

Sep

43592

Berl Schapira

£18.00

 

06

Sep

43277

Pinchos Solinsky

£18.00

Wishing you Hatzlocho

06

Sep

43234

Anonymous

£18.00

 

03

Sep

42686

Moishe Wosner

£18.00

 

03

Sep

42640

Meir Weinberg

£18.00

the Main Is My Hart To you !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

03

Sep

42375

בנימין האכהייזער

£18.00

ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, לאות הכרת הטוב

03

Sep

42353

משפחת י. פרואים

£18.00

זעל די אלע דערמאנטער ברכות טאקע גוט & גערזינט מקיים ווערן אין א גוט שעה גאזינטארהייט עינד דער באשפאר זעל משפיע זיין נער בשורות טובות ישואת ונחמות בברכת כוח'ט & א גאבאנשטאר יאר - בהוקרה רבה

03

Sep

42143

T. Roth

£18.00

Wishing you Hatzlocho!!

03

Sep

41983

M Friedman

£18.00

for the best uncle

03

Sep

41699

Baz Stern

£18.00

Every organisation needs a chesky

03

Sep

41777

שמואל מרדכי פריעדמאן

£18.00

הצלחה רבה 

03

Sep

41676

Yidel BR"G berger

£18.00

Wishing you Hatzlocho

03

Sep

41667

shloimie steinberg

£18.00

I've woken up. Keep up all your good work

03

Sep

41522

David Spitzer

£18.00

 

03

Sep

41318

ידידך יחזקא אשר לייזער

£18.00

ברכה והצלחה

02

Sep

40757

Mylech & Seri

£18.00

Next year we need Benny Friedman